Jak s aplikací pracovat? | postupný návod

Pomocí předkreslené struktury benzenu (dolní lišta) a ikony pro jednoduchou vazbu (levá lišta) nakreslete toluen (methylbenzen).


Správná odpověď
Špatná odpověď