O portálu | podrobnosti

Autoři:

Radek Cibulka, Markéta Rybáčková, Ondřej Kundrát, Martin Mastný, Bedřich Košata, Hana Kotoučová

Na současné podobě spolupracovali:

Dana Husníková (design), Michal Obergruber (programování), Michal März (testování příkladů)

Poděkování patří všem dalším studentům a spolupracovníkům, kteří se podíleli na přípravě portálu v minulosti.


Portál „Organická chemie“ vznikl jako elektronická studijní opora pro výuku organické chemie již v roce 2009 v rámci transformačního rozvojového programu na VŠCHT Praha. V roce 2015 byl portál v rámci vnitřního grantu VŠCHT Praha kompletně zrenovován. Během této renovace došlo jednak k přeprogramování portálu tak, aby bylo zajištěno jeho bezproblémové fungování v rychle se rozvíjejícím internetovém prostředí a zároveň byl portál vylepšen z hlediska funkcí a obsahu. Zde jsme využili naše zkušenosti z pětiletého provozování portálu a rovněž řadu námětů uživatelů, které se nám nashromáždily.

Hlavní úlohou portálu je v prostředí webového prohlížeče umožnit procvičování organické chemie pomocí „řeči vzorců“, což je zásadní pro pochopení organické chemie. Každá úloha je nejen graficky zadána, ale rovněž vyžaduje odpověď formou chemického vzorce, který uživatel aktivně zakresluje. Odpověď je ihned po odeslání vyhodnocena a v případě špatné odpovědi se objevuje nápověda. Portál může být využít při studiu nebo se uživatel může nechat vyzkoušet. Test si sestavuje sám, je možno zvolit počet příkladů i oblast zkoušení (například alkeny nebo elektrofilní aromatická substituce). Zakreslování vzorců v počítačovém prostředí zároveň umožňuje seznámit se s jedním z nejrozšířenějších kreslících programů využívaným v řadě databází (Marvin for Javascript). Portál je připraven na možnost vkládání příkladů pro další „nové spoluautory“.

Podle obtížnosti je cvičebnice rozdělena na organickou chemii 1 a organickou chemii 2. Rozdělení odpovídá náplni jednosemestrálního (OCH1) resp. dvousemestrálního kurzu (OCH1+OCH2) na VŠCHT Praha. Příklady na úrovni organické chemie 1 jsou vhodné i pro pokročilé studenty středních škol se zájmem o chemii. Na závěr je třeba zdůraznit, že samotné používání portálu organickou chemii nenaučí. Nejprve doporučujeme látku prostudovat v učebnici a teprve potom začít s procvičováním. Pokud cestujete někam, kde není internet, můžete si vybraný okruh otázek a odpovědí vytisknout.

Doufáme, že portál pomůže při studiu organické chemie a budeme rádi za připomínky a dotazy, které nám zašlete

Kolektiv autorů